วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

How To Annoy People - Good Game, Guys

www.youtube.com Click here to watch How to Annoy People: Can I call you Jim? How to Annoy People: Good Game, Guys This is just me acting like a Noob and putting on a genrally confused voice, I dont usually play like this but I thought It would be funny to do it and record some reactions and I only did it to people that weren't playing seriously and found it funny or people who were oh.....shall we say not so friendly, so please don't take it too seriously. Thank you and enjoy! Director's Channel: www.youtube.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - This video will show you: How to annoy people in Call of Duty: Black Ops How to play on first strike How to make people angry How to trap people in Black Ops - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Follow Machinima on Twitter! Machinima twitter.com Inside Gaming twitter.com Machinima Respawn twitter.com Machinima Entertainment, Technology, Culture twitter.com FOR MORE MACHINIMA, GO TO: www.youtube.com FOR MORE GAMEPLAY, GO TO: www.youtube.com FOR MORE SPORTS GAMEPLAY, GO TO: www.youtube.com FOR MORE TRAILERS, GO TO: www.youtube.com FOR MORE MMO & RPG GAMEPLAY, GO TO: www.youtube.com TAGS: annoying funny noob acting idiot blocking lol nice mw2 cod call of duty 1 2 3 4 5 6 black ops first stupid awesome good machinima nice easy tutorial how to be a zX NoRegretz Xz zXNoRegretzzXz yt:quality=high "Call of Duty" "Black Ops" BlackOps Treyarch Activision UPC ...http://www.youtube.com/watch?v=zgO_-xrIIXc&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น