วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Family Guy - Good Jokes vs. Bad Jokes (Paley Center)

Executive producers David A. Goodman and Chris Sheridan discuss how they sort out the good jokes from the bad ones.http://www.youtube.com/watch?v=DiWjZc15dEw&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น